زندگی

ممنتو موری!

ممنتو موری، یادت باشه تو هم میمیری!

ممنتوموری : انسان، یادآوری و اجتناب ناپذیری مرگ! روایت ها و برداشت های مختلفی از ممنتو موری یا Memento mori وجود داره و نسخه کامل داستان این عبارت رو، میتونید از وبسایت محمدرضا شعبانعلی عزیز مطالعه کنید. در ادامه، من به چند نکته در این مورد اشاره میکنم :   چند نکته در باب ممنتو …

ممنتو موری، یادت باشه تو هم میمیری! ادامه »