ادبیات

کتاب تاریخ ادبیات

تاریخ ادبیات به روش کدگذاری!

تاریخ ادبیات کنکور، یادش بخیر! داشتم تو فایل های سیستمم میگشتم که یه دفعه به یکی از فایل های خیلی قدیمی که قبلنا روش کار میکردم رسیدم. یادمه زمانی که کنکور تموم شده بود، دیگه کم کم سعی میکردم که کسب درامدم رو شروع کنم، به خاطر همین، رفتم سراغ جزوه های کنکورم و به …

تاریخ ادبیات به روش کدگذاری! ادامه »